ÖDEV/PROJE ŞEKLİNDE ONLINE STAJ YAPACAKLARIN DİKKATİNE


Üniversitemizin değerli personeli ve kıymetli öğrencileri,

Stajlarını ödev/proje şeklinde yapabilme hakkına sahip olan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen liste doğrultusunda sisteme yüklenmiştir. Eksik veya hatalı olan öğrencilerle ilgili lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.

Staj komisyonlarında belirtilen hocaların ilgili bölümlere ataması KAYUZEM sistemi üzerinden yapılmıştır. İlgili komisyon üyesi Derslerim sekmesinde PROJE/ÖDEVİ STAJ YAPACAKLAR İÇİN 2020 GÜZ başlığı altında ödev/proje derslerini görebilirler.

Birden fazla bölümde komisyonda görev alan öğretim elemanları için ders şubelere ayrılmıştır. Şubeler listesine tıklayarak üzerine atalı bölümleri görebilirler.

23 Kasım 2020 tarihinde saat 17:00’ye kadar öğrencilerinize ödev/projelerini yükleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra sistem ödev/proje yüklemeye kapatılacaktır. Öğrencilerinize ödev/proje verirken inisiyatif tamamen staj komisyonundadır.

· Öğrencilerinizin her birine ayrı ayrı ödev/proje verebileceğiniz gibi bir ödevi toplu halde tüm staj yapacak öğrencilerinize de verebilirsiniz.

· Her öğrencinize ayrı ayrı ödev/projelerini verdiğinizde bu ödev/projeleri bir klasör içerisinde sıkıştırılmış dosya (winzıp, winrar gibi) halinde sisteme yükleyebilirsiniz.

· Her bir öğrenci için tek tek ödev/proje şeklinde öğrencilerin isimlerini yazarak da yükleyebilirsiniz.

· Ödev/projelerinizin teslim tarihini 23 Aralık 2020 saat 17:00 olarak belirlemeniz gerekmektedir.

· Ödev/proje notu 50 ve üzerinde olan öğrenciler stajlarını tamamlamış kabul edilecektir. Altında kalan öğrencilerinizin stajları reddedilecektir. Ödev/projeleri 8 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00’ye kadar değerlendirmiş ve OBİSİS üzerinden ilgili öğrencinin stajının red/kabul işlemlerini yapmanız gerekmektedir.

· Sistemde ödev/projeyi tek tek yüklemek, ödev projeyi toplu halde tek bir klasörde sıkıştırılmış dosya olarak yüklemek ve her bir öğrenci için ayrı ayrı ödev verecek şekilde yüklemek için gerekli olan videolu anlatım sisteme yüklenmiştir. Staj komisyonlarında bulunan öğretim elemanlarımızın bu videoları izlemeleri önem arz etmektedir.

Staj yükümlülüklerini ödev/proje şeklinde yerine getirecek olan öğrenciler ile staj komisyonunda bulunan öğretim elemanlarının ödev yüklemeleri, ödev kontrolleri ve ödev notlandırmaları KAYUZEM tarafından koordine edilen LMS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Staj komisyonunun ödev/proje şeklinde yerine getirilecek stajlar için aşağıdaki tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.

Yapılacak işlemler

Başlangıç Tarihi ve Saati

Bitiş Tarihi ve Saati

Ödevlerin sisteme yüklenmesi

09 Kasım 2020

Saat: 08:30

23 Kasım 2020

Saat: 17:00

Ödev/projelerin notlarının sisteme kaydedilmesi ve OBİSİS’e bildirilmesi

10 Kasım 2020

Saat 08:30

8 Ocak 2021

Saat: 17:00

Öğrencilerin, ödev/proje şeklinde yapılacak stajlar için aşağıdaki tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.

Yapılacak işlemler

Başlangıç Tarihi ve Saati

Bitiş Tarihi ve Saati

Ödev/projelerin öğrenciler tarafından LMS sistemine yüklenmesi

10 Kasım 2020

Saat 08:30

23 Aralık 2020

Saat: 17:00

Öğretim elemanlarının değerlendirmesi sonucunda ödev/proje şeklinde yapılacak olan stajlardan 50 ve üzerinde not alan öğrenciler stajlarını tamamlamış sayılacak, 50 puan altında not alan öğrenciler ise ilgili ödev/proje şeklinde yapılacak olan stajdan başarısız sayılacaklardır.

Ödev/Proje stajı dışında işletmelerde uygulamalı staj yapacak olan öğrencilere ilişkin ;

Stajı onaylanan öğrencinin SGK bildirgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca takip edilecektir.

Stajını tamamlayan öğrenciler, ilgili staj komisyonunun belirlediği tarihe kadar dosyalarını teslim edeceklerdir.

Not: Öğrencilik hakkı olmayıp OBİSİS üzerinden staj başvurusu yapamayan öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek öğrencilik hakkı istemesi gerekmektedir.

Uygulamalı olarak iş yerlerinde staj yapacak öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve kendi okullarında bulunan staj komisyonu ile sürekli iletişim halinde olması faydalı olacaktır.

Ödev/proje şeklinde yapılacak stajlarla ilgili bilgilendirmeler KAYUZEM tarafından yapılacaktır, bunun için KAYUZEM web sayfasını ve LMS uzaktan öğretim sistemimizi sürekli takip etmeniz faydalı olacaktır Ödev/proje şeklinde yapılacak stajlar için de staj komisyonu ile sürekli iletişim halinde olunması faydalı olacaktır.

KAYUZEM Müdürlüğü