Ders İzleme Durumu Bilgilendirmesi


Devam şartları bilgilendirmesi https://kayuzem.kayseri.edu.tr/tr/i-1019/ogrenci-platformu/devam-sartlari adresinde dönem başında yapılmıştır.

1.       Arşivden ve canlı derslerden yapılan izlemelerde ders süresinin en az %50’sini  (100 dk. ders için en az 50 dakikasını) izlemeniz,

2.       Aynı anda farklı sekmelerde birden fazla ders izlenmemesi,

3.       Video izleme hızının normal hızda olması gerekmektedir.

 

Tamamlanmadı Yazması

·         Sistem yoğunluğuna göre öğrenci ekranında tamamlandı olarak yansıması zaman alabilmektedir.

·         1. 2. ve 3. Maddelerde yer alan şartları sağlayarak asenkron izleyen öğrencilerimizin izleme kayıtları sistemde kayıt altına alınmakta olup, şartları sağlayan öğrencilerimiz devam konusundan sorun yaşamayacaktır.

·         Devam raporları ilgili ders Öğretim Elemanı tarafından alınmakta ve obisise aktarılmaktadır.

·         Bu konuda KAYUZEM devam raporu almamaktadır. 

·         Bölüm / Program derslerinizle ilgili KAYUZEM’in herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

·         Canlı Derslerinizi dönem sonuna kadar izlemeniz gerekmektedir.