Ara Sınav (vize), Yıl Sonu Sınavları (final/bütünleme) Sınavlarının Başarıya Etkileri

Sevgili öğrenciler,

Bütün programlarda mecburi olan 5i kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin ara sınav ve yıl sonu sınavları (final ve bütünleme sınavları) KAYUZEM sistemi üzerinden online olarak yürütülecek olup, bu derslerin genel not ortalamasının hesaplanmasında ara sınavların başarı puanına etkisi %20, yıl sonu sınavının başarı notuna etkisi ise %80 olarak uygulanacaktır. Uzaktan öğretim ile verilen bölüm derslerinin genel not ortalamasına ilişkin hesaplamalarda ise uzaktan öğretim vasıtasıyla online yapılan ara sınavların başarı puanına etkisi %20, ödev ve proje şeklinde olan ara sınavlar ile yüz yüze yapılacak olan ara sınavlarda ise%40; ara sınavı uzaktan online olarak yapılan derslerin yıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılması durumunda yıl sonu sınavının başarı notuna etkisi ise %80, ara sınavı ödev ve proje ve/veya yüz yüze yapılacak olan yıl sonu sınavlarının başarı notuna etkisi ise %60 olarak uygulanacaktır. Yıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına ilişkin uygulamalarda bir değişiklik olması durumunda bu oranlar tekrar gözden geçirilerek Senato tarafından değerlendirilecektir.

Ara sınavların ve yıl sonu sınavlarının genel not ortalamasının hesaplanmasında başarı puanına etkisi aşağıdaki çizelgelerde anlatıldığı gibidir.

Çizelge 1. Bütün Programlarda Mecburi Olan 5i Kapsamındaki Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi, Türk Dili Ve Yabancı Dil Derslerinin Ara Sınav Ve Yıl Sonu Sınavlarının Başarı Puanına Etkisi

Vize (ara sınav)

Vize Mazeret Sınavı

Final (yıl sonu)

Bütünleme

%20 (online)

%20 (online)

%80 (online)

%80 (online)

 

Tüm bölümlerde Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi, Türk Dili Ve Yabancı Dil Derslerinin tüm sınavları online olarak KAYUZEM üzerinden yapılacaktır.

Öğrencinin vize sınavından veya mazeret sınavında aldığı notun %20’si alınacak, Final sınavının/Bütünleme sınavının %80’i alınacak ortalama hesaplanacaktır.

Örneğin : Öğrencinin sınav sonuçları şu şekildedir.

Vize sınavı : 65

Final Sınavı : 60

Ortalama hesaplanırken Vize%20 + Final %80 olduğundan 65%20+ 60%80 = 61 ortalama olacaktır. 

Çizelge 2. Bölüm Derslerinin Genel Not Ortalamasına İlişkin Hesaplamalar

Sınav Yapılış Şekli

Vize (ara sınav)

Vize Mazeret Sınavı

Sınavın Yapılış Şekli

Final (yıl sonu)

Bütünleme

Online

%20 (online)

%20 (online)

Yüzyüze

%80

%80

Yüzyüze/Ödev/Proje

%40

%40

Yüzyüze/Ödev/Proje

%60

%60

 

Örneğin : Öğrencinin sınav sonuçları şu şekildedir.

Vize sınavı online yapılmış : 65

Final Sınavı yüzyüze yapılmış : 60

Ortalama hesaplanırken Vize%20 + Final %80 olduğundan 65%20+ 60%80 = 61 ortalama olacaktır. 

 

Vize sınavı Yüzyüze/Ödev/Proje yapılmış : 65

Final Sınavı Yüzyüze/Ödev/Proje yapılmış : 60

Ortalama hesaplanırken Vize%40 + Final %60 olduğundan 65%40+ 60%60 = 62 ortalama olacaktır.