Öğr. Gör. Mustafa KALAY

Müdür                                   

Öğr. Gör. Emrah DUMAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Zeynep ARI

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Sedat PER

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Fatma KILIÇ DOKAN

Üye

Öğr. Gör. Esenay ARSLAN

Üye

Öğr. Gör. Mehmet BAYRAK

Üye

Öğr. Gör. Cem AKPOLAT

Üye