BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Öğr. Gör. Mustafa KALAY                        Başkan

Öğr. Gör. Emrah DUMAN                           Üye

Öğr. Gör. Zeynep ARI                                 Üye

Öğr. Gör. Nazire DOĞAN                            Üye

Öğr. Gör. Nazlı AKKAYA                               Üye

Öğr. Gör. Sevcan ASLAN ÇETİNDAĞ          Üye

Öğr. Gör. Şemseddin BAYRAM                   Üye

Selma ÖZDERİN HALAT                                Üye 


Birim İç Değerlendirme Raporu 2019