Öğr. Gör. Mustafa KALAY

MÜDÜR

mustafa@kayseri.edu.tr

0352 504 38 38 / 13105
Öğr. Gör. Emrah DUMAN

MÜDÜR YARDIMCISI

emrahduman@kayseri.edu.tr

0352 504 38 38 / 13110
Öğr. Gör. Zeynep ARI

MÜDÜR YARDIMCISI

zeynepari@kayseri.edu.tr

0352 504 38 38 / 13115