Müdür

Öğr. Gör. Mustafa KALAY

mustafa@kayseri.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Emrah DUMAN

emrahduman@kayseri.edu.trMüdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Zeynep ARI

zeynepari@kayseri.edu.tr