×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı - Görevlilerin Dikkatine

T.C.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYUZEM)

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

06 Ekim 2021 Çarşamba

 

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

Sınav uygulama adımları :

15:30 : Adayların kimlik belgelerinin ve sınav giriş belgelerinin   kontrolleri yapılarak  adayın doğru yerde sınava girmelerinin sağlanması.  Sınav giriş belgesinde adayı tanıtan bir fotoğraf olmaması halinde aday sınava alınmayacaktır. 

15:45 : Sınavda uyulması gereken kuralların yüksek sesle adaylara okunması. 

15:50 Soru kitapçıklarının cevap kâğıtlarının A ve B kitapçıkları arka arkaya gelecek şekilde dağıtılmasının sağlanması.  (adayların bu işlemden sonra tuvalet vb. ihtiyaçları için salon dışına çıkarılması yasaktır. )

15:53 : Sınav giriş belgelerinin toplanması ve sıralanması.

15:55: Adaylara kitapçıkların sayfalarının kontrollerinin yapmalarının bildirilmesi.

* Sınav başlangıç/bitiş sürelerinin ve sınavda çıkılacak sürelerin tahtaya yazılması.

* Sınav başlamadan önce salon görevlilerinin, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı türünü ve yoklama listesindeki kitapçık türü yazan alanı doldurmaları.

Sınav kontrol tutanağında yazan hususlara özen göstermeniz önemle rica olunur. 

Lütfen Sınavda uyulması gereken kuralları yüksek sesle okuyunuz.

 1. Sınavlarda 40 tane çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Her soru 2,5 puandır. Yanlış soruların doğru sorular üzerine bir etkisi bulunmamaktadır (yanlış doğruyu götürmemektedir). Sınav süresi 60 dakika olacaktır.
 2. Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. 
 3. T.C. Kimlik numarasını kodlamayı unutmayınız. T.C. Kimlik numarasını kodlamayan, hatalı kodlayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır. T.C. Kimlik numaralarını doğru kodlamak adayın kendi sorumluluğundadır. 
 4. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçığının kapağı üzerindeki T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, öğrenci numarası Fakülte / Meslek Yüksekokulu ve Bölüm Adı bilgilerini dolduracaktır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır.
 5. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı türünün doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.
 6. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
 7. Sınav süresince adayların;
  1. Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  2. Salondaki görevlilere soru sormaları, salon görevlilerinin de adaylarla alçak sesle konuşmaları yasaktır.
  3. Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
  4. Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
  5. Birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri,
  6. Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
  7. Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
  8. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. 
  9. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 8. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına ve görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 9. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.
 10. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, cevap kağıdında tahrip bulunan veya "Sınava Giriş Belgesi"ni teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 11. Cep telefonu açık bir halde , kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla; kulaklık,  her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç);Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; Su hariç yiyecek ve içecek gibi gıda/tüketim maddeleriyle; Bu yasak olan araç ve gereçlerle salona girmiş olan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

KAYUZEM Müdürlüğü

 


05 Ekim 2021 Salı