×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ
MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

Misyon

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası, çağın gereği olan sürdürülebilir eğitim faaliyetlerini her alanda geliştirmek desteklemek, uluslararası iş birliğine açık, yenilikçi, katılımcı ve öncü bir merkez olmaktır.


Vizyon

Kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini kullanarak yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenci merkezli en güncel ve etkin uzaktan eğitim yöntemleriyle, uzman yönetim ve çalışma ekibiyle eğitim-öğretim kalitesini yükseltmede etkili güç olmak.


Değerlerimiz;

  • Bilimsel bilgiye dayalı

  • Değişime uyumlu

  • Teori ve pratik uyumlu

  • Etik ilkelere bağlı

  • İnovatif

  • Proaktif