×
TUR
KAYÜ Anasayfa
STRATEJİK İLKELER
STRATEJİK İLKELER

28 Temmuz 2019 tarih ve 30845 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik gereği kurulan ve yapılanması hâlihazırda devam eden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde; araştırma, eğitim, toplumla etkileşim ve yönetim/idari hizmetlerde “kalite odaklı” bir yönetim sisteminin esas alınması planlanmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen standartların benimsenmesinin yanı sıra, Üniversitemiz genelinde yürütülecek olan kalite odaklı bütün sistemler (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim); aşağıda listelenen temel ilkeler gözetilerek şekillendirilecektir:

  • Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak,
  • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
  • Nitelikli öğrenci yetiştirmek,
  • Bilimsel araştırmalara teşvik etmek,
  • Üniversite-Sanayi işbirliğini benimsemek,
  • Uzaktan eğitim teknolojilerine uyum sağlamak.

Merkezimiz temel ilkeleri belirlenmesine rağmen, onaylanmış bir stratejik plana sahip değildir. Bu sebeple kalite ilkelerinin stratejik plan, hedefler ve göstergeler ile ilişkisi kurulamamıştır. Bununla birlikte,

  • Merkezimizde yürütülen tüm faaliyetlerde ve sürekli iyileştirme çalışmalarında; Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al (PUKÖ) metotlarını benimseyerek çalışmak,
  • Kalite komisyonunun kurulması ile birlikte eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri konusunda net kalite ilkelerini belirlemek,
  • Belirlenecek bu ilkelerde uluslararası standartlar ve üniversitemizin stratejik plan çerçevesinin dikkate alınması,
  • Merkezimizin kalite ilkelerini, web sayfasında güncel bir şekilde duyurmak öncelikli planlarımızdandır.